רוצים לדבר איתי?


  תקנון האתר

   

  א. הסבר על האתר ומהותו

  1. אנו מודים לך שבחרת לבקר באתר האינטרנט של "העוצמה שבתוכי" (להלן: "האתר" או "האתר של העוצמה שבתוכי") ולהזמין ולהירשם לשירותים השונים בתשלום שאנו מציעים.
  2. בעלי האתר הינה הגב' אירית בוטבול-עובדיה ע.מ. 028670230 שהינה מייסדת שיטת "העוצמה שבתוכי" (להלן: "בעלי האתר"). בכל שאלה הנוגעת לאתר האינטרנט ניתן לפנות למשרדי "העוצמה שבתוכי" הנמצאים ברח' זמירות 5 פתח תקווה או באמצעות טלפון 03-5007888 או באמצעות המייל haotzma.ib@gmail.com
  3. האתר של "העוצמה שבתוכי", הוא אתר תדמיתי ואינפורמטיבי המספק מידע על שיטת "העוצמה שבתוכי", על הסדנאות, ההרצאות ותהליכי הליווי האישי שאנו מציעים.
  4. באתר שלנו יעלו מעת לעת טיפים להעצמה עצמית, נקודות למחשבה וכתבות מעולמות התוכן הרלוונטיים לשיטת "העוצמה שבתוכי".
  5. באתר קיימת אפשרות להשאיר פרטים ולקבל מידע נוסף בנושא השירותים השונים שאנו מציעים.
  6. באתר ניתן למצוא דף "צור קשר" שבו ניתן להשאיר פרטים אישיים, שם, טלפון, אימייל ותוכן פניה ואנו נחזור אליכם בהקדם.
  7. באתר קיימת אפשרות לרכישה ולהרשמה לסדנאות ולהרצאות, כולל ביצוע תשלום מקוון באתר (להלן: "שירותים בתשלום"). הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
  8. בכוונתנו להפעיל את האתר ברציפות. יחד עם זאת, אין ביכולתנו להתחייב לזמינות רצופה של האתר ללא תקלות ונפילות. כמו כן, אנו רשאים להפסיק את השימוש באתר מעת לעת, לצורך תחזוקה ארגון ותפעול.
  9. חל איסור לעשות שימוש לרעה באתר ובתוכן האתר, לרבות למטרות שאינן חוקיות או שיש בהן כדי לגרום לנזק, להטעיה, לעודד, לשדל, להמריץ לפעול בניגוד לחוק, לפגיעה בזכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים ובכלל, לפגיעה בפרטיות של צד כלשהו וכן להטיל אחריות על האתר ו/או לפגוע במוניטין האתר ומפעיליו. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.

   

  ב. מטרת תקנון האתר

  1. המטרה של תקנון האתר (להלן: "התקנון"), היא להבהיר ולהגדיר את זכויותיך וחובותיך בקשר עם ביקור ושימוש באתר וכן בקשר לרישום לשירותים בתשלום באמצעות האתר במידה ותרצה בכך.
  2. תקנון זה מהווה הסכם מחייב בינך כלקוח לבין האתר ובעליו. בעצם כניסה ו/או ביקור ו/או גלישה ו/או רכישת שירותים בתשלום ו/או שימוש כלשהו באתר, אתה מסכים מאשר ומצהיר כי קראת את כל הוראות התקנון וכן כי אתה מוכן לקבל על עצמך את כל הוראותיו ככתבן וכלשונן. מובהר כי רק הכללים שנזכרים בתקנון זה מחייבים את בעלי האתר כלפי המבקרים ו/או המשתמשים ו/או הגולשים באתר. במידה ואינך מסכים לתנאי כלשהו בתקנון זה, הנך מתבקש להימנע מביקור ושימוש כלשהו באתר לרבות רישום לשירותים בתשלום שמציע האתר.
  3. מובהר כי תנאים אלה יחולו על השימוש באתר וכן בכל התכנים הכלולים בו באמצעות מחשב או כל אמצעי תקשורת אחר כגון טלפון נייד טאבלטים וכיוצ"ב.
  4. בעלי האתר שומרים על זכותם לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
  5. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים כמובן לשני המינים גם יחד ובצורה שווה.
  6. השימוש באתר וההזמנה והרישום לשירותים בתשלום באמצעות האתר אפשריים רק למי שעבר את גיל 18 ו/או מישהו שהוא בעל כשירות משפטית. חל איסור לכניסה ושימוש באתר למי שטרם מלאו לו 18 ו/או מישהו שאין לו כשירות משפטית מכל סיבה שהיא. בעצם כניסה ושימוש באתר אתה מסכים מאשר ומצהיר כי הגעת לגיל 18 וכן כי אתה כשיר משפטית מכל הבחינות לביקור ושימוש באתר, לרבות רישום והזמנה של השירותים בתשלום.

   

  ג. הזכויות באתר

  1. כל הזכויות בכל התכנים מכל מין וסוג שהוא המופיעים באתר, לרבות המידע, אופן הצגת המידע, העיצובים, סימני מסחר (אלה הרשומים ואלה שתהליכי רישום) תמונות, הסרטונים, ההסברים, שם האתר, תיאור השירותים בתשלום ומטרתם, שייכות באופן בלעדי לבעלי האתר. זכויות הקניין הרוחני באלה הם של בעלי האתר בלבד.
  2. התכנים באתר נועדו לשימוש הבלעדי של המבקר ו/או משתמש באתר בלבד וחל אסור מוחלט לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי ללא אישור בכתב מבעלי האתר.מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו או להפר זכות מוקנית שבדין, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מבעלי האתר. מובהר כי כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שחושף את העושה כן לסנקציות אזרחיות ופליליות.

   

  ד. פרטיות

  1. האתר מחויב לשמור ככל שניתן על כללי הפרטיות תוך שמירת סודיות על המידע האישי של המבקר והמשתמש, לרבות בנוגע למידע והפרטים שישאיר המבקר והמשתמש באתר בכדי לקבל מידע נוסף אודות השירותים שניתן לקבל מ"העוצמה שבתוכי". אולם המבקר והמשתמש מאשר כי פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך הוא מאשר כי ידוע לו כי אין באפשרות האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי האתר או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. לכן, ככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי האתר ובעליו ו/או יעשה שימוש במידע זה, לא תהיה למבקר ולמשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ובעליו מכל מין וסוג שהוא.
  2. במידה ותבוצע סליקה באמצעות האתר להזמנה ורישום של השירותים בתשלום, היא תיעשה בהתאם לדרישות החוק ורמת האבטחה המקובלת בתחום. ככל שתעשה סליקה על ידי שירות חיצוני, האחריות תהיה מוטלת על הספק החיצוני בכל עניין הקשור.
  3. המבקר והמשתמש באתר מצהיר כי ידוע לו כי בעלי האתר אוספים מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשי האתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית Cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות, עסקיות ועוד ועל מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש והוא מוותר על כל טענה או תביעה עקב כך.

   

  ה. אחריות

  1. המבקר והמשתמש באתר מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי האתר מציג תכנים המתייחסים להעצמה עצמית ומאשר כי אין לראות בתכנים אלה יעוץ רפואי דומה או משלים מצד האתר כלפי המבקר והמשתמש.
  2. המבקר והמשתמש באתר מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל.
  3. באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות בנושאים אישיים ו/או רפואיים ו/או משפטיים ו/או כספיים שלו.
  4. המבקר והמשתמש באתר מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי בכדי לקבל יעוץ המותאם לנסיבות המיוחדות שלו, עליו להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים. המבקר והמשתמש מאשר כי לא מוצג בפניו באתר מצג בדבר ההתאמה, האמינות, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התכנים, השירותים בתשלום והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר למטרה כלשהי.
  5. המבקר והמשתמש מצהיר ומאשר כי כל שימוש והסתמכות מצדו על כל תוכן, מידע, פרסומות, השירותים בתשלום, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר נעשה על פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית. לאתר לא תהיה אחריות כלשהי לתוצאות שינבעו משימוש ו/או הסתמכות על תכני האתר מצד המבקר ו/או משתמש. המבקר והמשתמש מצהיר ומאשר כי האמור לעיל יחול גם באותה מידה על השירותים בתשלום.
  6. המבקר והמשתמש מצהיר ומאשר כי האתר לא יהיה אחראי לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף לרכוש, נזק כספי ונזק כלכלי) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס שייגרם למבקר ו/או גולש ו/או לקוח עוצמי ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מעיון והסתמכות על תכנים המופיעים באתר ו/או על השירותים בתשלום עצמם.
  7. המבקר והמשתמש מצהיר ומאשר כי האתר לא יהיה אחראי גם לנזק כלשהו הנובע מהזמנה ורישום לשירותים בתשלום המתבצע באתר ו/או מאי היכולת לבצע רישום ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, וכדומה.
  8. במידה והמבקר והמשתמש נרשם והזמין שירותים בתשלום דרך האתר, הוא יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.
  9. המבקר והמשתמש פוטרים את האתר מכל אחריות לנזק, מכל סוג שהוא, שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר ו/או תקלה בתקשורת, מכל סיבה שהיא.
  10. האתר אינו אחראי לתוכן מודעות פרסום, באנרים או לכל חומר פרסומי אחר באתר. האחריות לכך הינם על המפרסמים בלבד. הימצאותם של קישורים (לינקים) לאתרים אחרים אינה מהווה אחריות לתוכנם מהימנותם או מכל בחינה אחרת

   

  ו. תקנון רישום לשירותים בתשלום שמציע האתר

  1. כל אדם אשר מחזיק בכרטיס אשראי בר תוקף שהונפק ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות בישראל יהיה רשאי להזמין ולהירשם לשירותים בתשלום שמציע האתר.
  2. תנאי מוקדם לכל טיפול ברישום והזמנה של שירותים בתשלום באמצעות האתר הוא אישור חברת כרטיס האשראי לעסקה ולגבייה.
  3. תשלום באמצעות כרטיס אשראי יתאפשר בכפוף לכך שחברת כרטיסי האשראי מתירה תשלום בכרטיס אשראי לצורך ביצוע רכישה באתר האינטרנט.
  4. לאתר שמורה הזכות להגביל ו/או לבטל את זכאותו של לקוח להזמין ולהירשם לשירותים בתשלום באמצעות האתר מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר ובעליו.
  5. לאחר רישום ההזמנה של שירותים בתשלום באמצעות האתר, יקבל הלקוח באמצעות המייל מהאתר אישור על ביצוע ההזמנה. חשבונית מס תישלח ללקוח בתוך שני ימי עבודה.

   

  ז. מדיניות ביטול רישום לשירותים בתשלום

  1. ביטול ביוזמת "העוצמה שבתוכי" – במקרה בו לאחר רישום והזמנה לשירותים בתשלום התברר ל"העוצמה שבתוכי" כי לא תוכל לתת ללקוח את השירות בתשלום שהזמין מכל סיבה שהיא (במקרה של סדנא מאחר והיא בוטלה ו/או נדחתה ו/או לא נותרו מקומות פנויים ו/או מכל סיבה אחרת כלשהי), לא תהיה "העוצמה שבתוכי" מחויבת לספק ללקוח את השירות בתשלום. במקרה כזה עוצמי תעדכן את הלקוח בהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו בעת הרשמתו באתר ותציע לו לקבל שירות אחר (במקרה של סדנא להשתתף בסדנא אחרת באותה עלות ו/או להזמין מועד אחר לסדנא שהוזמנה, ככל שתתקיים סדנא נוספת) או לקבל את כספו בחזרה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו ביצע הלקוח את הזמנת השירות בתשלום. במקרה כאמור, ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מין וסוג שהוא בקשר לביטול השירות בתשלום כלפי "העוצמה שבתוכי" ו/או מי מטעמו.
  2. ביטול ביוזמת הלקוח – הלקוח יהיה רשאי לבטל את רישומו לשירותים בתשלום רק במידה ושלח הודעת ביטול ל"העוצמה שבתוכי" בתוך 14 ימים ממועד הרישום (היום הראשון ייחשב במניין הימים) ורק בתנאי שהלקוח שלח את הודעת הביטול בתוך 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות קודם למועד שנקבע ותואם אתו למתן השירותים בתשלום (במקרה של סדנא, ממועד המיועד לפתיחת הסדנא).
  3. הודעת ביטול צריכה להינתן בהודעה מראש ובכתב – ב"צור קשר" באתר או באמצעות מייל haotzma.ib@gmail.com ביטל הלקוח את רישומו במועדים ובתנאים הנ"ל, הלקוח יהיה זכאי להחזר כספו, באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו ביצע הלקוח את הזמנת השירות בתשלום, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מעלות השירות בתשלום או 100 ₪ הנמוך מבין השניים.
  4. למען הסר הספק מובהר כי במידה והודעת הביטול מצד הלקוח ניתנה בחלוף 14 ימים ממועד הזמנת השירות בתשלום ו/או פחות מ- 14 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד מתן השירות כפי שנקבע ותואם עם הלקוח, הלקוח יחויב במלוא עלות השירות בתשלום ולא יהיה זכאי להחזר כלשהו, בין אם התייצב לקבלת השירות ובין אם לא.

   

  ח. הדין החל וסמכות מקומית

  הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית דון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר לתנאי שימוש.

   

  חברת פרסום דיגיטלי חברת פרסום דיגיטלי
  Page Reader Press Enter to Read Page Content Out LoudPress Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out LoudPress Enter to Stop Reading Page Content Out LoudScreen Reader Support